FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी पदपुर्तिको परिक्षा स्थगितको सुचना ।

रामधुनी नगरपालिकाको विभिन्न पदकोलागि मिति२०७२भाद्र २६ गते हुने परिक्षा  भई  रहेको बन्द हडतालले  हसहज परिस्थीती बनाएको कारण सहज परिस्थीती न बनुन जेल सम्म वा अर्को सुचना नअाउनजेल सम्मकोलागि परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बनधित सबैको जानकारीकोलागि यो सुचना प्रकासित गरिएको छ ।

बैठक बस्ने सम्बन्धमा

रामधुनी भािस नगरपािलकाकाे हाट बजार व्यवस्थापन, नगरपालिककाको भवन निर्माणकाे जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मिति २०७२ श्रावण २० गते बैठक बस्ने भएकोले स्थानिय राजनैतिक दलका प्रतिनिध,  निवर्तमान जनप्रतिनिधि, झुम्का उ‍धोग बाणिज्य स‌ंघ प्रितनिधि , सहकारी संस्था झुम्का को प्रतिनिधि सहितलाइ पत्राचार गरि सकेक

बैठक बस्ने सम्बन्धमा

रामधुनी भासि नगरपालिकाको पुर्ण सरसफाई वातावरण मैत्री रणनैतिक याेजना निर्माण तयारी समितीको बैठक मिति २०७२ श्रावण १९ गते म‌ंगलवार बस्ने भएकोले समिती सदस्यहरुलाई ११ वजे नगरपािलकामा उपस्थितीकोलागि विनम्र अनुरोध छ ।

समयमै कर तिरी सभ्य नागरिककाे परिचय दिअाैँ ।

 अा.व. ०७२\०७३ काे मालपाेत तथा भुमि कर, सम्पति कर र अन्य करहरू समयमै तिरी जरिवाना बाट बचाैँ । 

Pages