अस्पताल भवन निर्माण डिपिआर गर्ने सम्बन्धिको प्राबिधिक रआर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना