कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ओमकार प्रसाद न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ramdhunibhasi@gmail.com ९८५२०७५१११
राजन कुमार गेलाल शाखा अधिकृत बिद्यालय निरीक्षक, शिक्षा शाखा ९८४२०३६९६३
बिनय परियार शाखा अधिकृत प्रसाशन शाखा ९८४२०५६२७६
जितेन्द्र प्रसाद साह इन्जिनियर घर नक्शा शाखा ९८४१३६०४९७
देवेन्द्र नारायण चौधरी इन्जिनियर योजना शाखा ९८५२०३५२८६
बसन्त मोते सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.ramdhunimun@gmail.com ९८४१९४५६२८
हर्षलाल चौधरी सव.इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख ९८५२०४९६७७
पवन ठाकुर सव.इन्जिनियर घर नक्सा फाँट ९८१४३५५६८५
मुना पोख्रेल ना.सु प्रशासन शाखा alammausam@gmail.com ९८४२०८१०२२
कल्पना कार्की ना.सु शिक्षा शाखा ९८४२०३४५४७
दुर्गेश बि. क. ना.सु जिन्सी शाखा ९८४२०६६०४०
नगेन्द्र पौडेल शाखा अधिकृत स्वास्थ्य शाखा , स्वास्थ्य अधिकृत ९८५२०४१२०२
इश्वरा घिमिरे खरिदार राजस्व शाखा ९८६०२०५४६६८
दुर्गा प्रसाद पराजुली खरिदार ना प स्वा प्रा , पशु विकास शाखा ९८४२०४७५११
मन्सा चौधरी खरिदार सह लेखापाल, लेखा शाखा ९८४२३४२६१३
देबेन्द्र कुमार चौधरी इन्जिनियर ९८५२०३५२८६
चिरन्जीवी गौतम अमिन घर नक्शा शाखा ९८०४३३६४१९
बिबेक दाहाल सव. ओभरसियर घर नक्शा शाखा
मोनाश्री आचार्य खरिदार स. म. बि. नि . ९८४२९०५१९८
इश्वोरा घिमिरे खरिदार राजस्व शाखा
दिपा श्रेष्ठ सहजकर्ता ९८०४३५५९८९
सान्तोना भट्टराई खरिदार राजस्व शाखा ९८४२१८४८८३
ललित चाैधरी सह-लेखापाल
भुनन्दन साह शाखा अधिकृत स्वास्थ्य संयोजक ९८४२८३१४८१
सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना शाखा ito.ramdhunimun@gmail.com ९८४१९४५६२८