FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राजन कुमार गेलाल सूचना अधिकारी (अधिकृत आठौ) शिक्षा शाखा प्रमुख rajangelal9@gmail.com ९८४२०३६९६३
बिनय कुमार परियार अधिकृत छैठौ योजना शाखा प्रमुख, आ.ले.प. अधिकृत ९८४२०५६२७६
बिरेन्द्र सिग्देल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख sigdelbirendra587@gmail.com ९८५२०७९३२०
रजत अग्रवाल इन्जिनियर भुमि व्यवस्था तथा भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख engineerrajat925@gmail.com 9863016980
सुबोध निरौला अधिकृत छैठौ राजश्व शाखा प्रमुख subodhniraula52@gmail.com ९८५११८१४८९
बसन्त मोते सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.ramdhunimun@gmail.com ९८४१९४५६२८
नगेन्द्र पैडेल अधिकृत छैठौ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख nagendra.poudyal70@gmail.com,ramdhunihealth@gmail.com ९८५२०४१२०२
तुलसीराम चौधरी अधिकृत छैठौ कृषि विकास शाखा प्रमुख ramdhunikrishibikasshakha@gmail.com ९८५२०४९७३०
शिव कुमार मोची सहायक पाचौ पशु सेवा शाखा प्रमुख ramdhunipasusa@gmail.com ९८४२१४९४३०
दुर्गेश बि. क. अधिकृत छैठौ जिन्सी शाखा प्रमुख durgeshbk420@gmail.com ९८४२०६६०४०
श्री खगेन्द्र सुब्बा फोम्बोहांग अधिकृत छैठौ रोजगार शाखा प्रमुख ramdhuni.rojagarsewakendra@gmail.com ९८४२४६१२६२
मोनाश्री आचार्य सहायक पाचौ महिला तथा बालबालिका शाखा amonashree@gmail.com ९८४२९०५१९८
टिकाराम चौधरी खा.प.स.टे. खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ९८४२०३७४१७
रबिन कुमार ठाकुर कम्प्युटर अपरेटर विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख rabinthakur.rt@gmail.com ९८६२३०१५३७
सानतोना भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर पंजीकरण शाखा प्रमुख shantwona246@gmail.com ९८४२१८४८३३
सत्यनारायण चौधरी अधिकृत छैठौ सहकारी विकास शाखा प्रमुख ९८४२०८१८७७
एलिना श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर न्यायिक समिति alinastha333@gmail.com ९८४२०७२२७०
केबिना बजगाई सहायक पाचौ उद्यम विकास शाखा kebina.bajagai@gmail.com ९८४२२३६६२०
एलिना श्रेष्ठ ना.सु. न्यायिक समिति ९८४२०७२२७०
घनश्याम खतिवडा अधिकृत छैठौ प्रशासन शाखा प्रमुख ९८४२१२४५१०
सान्तोना भट्टराई ना.सु. राजस्व शाखा ९८४२१८४८८३
तुलसीराम चौधरी शाखा अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८५२०४९७३०
मो. समिम अन्सारी शाखा अधिकृत स्वास्थ्य संयोजक ९८४२१२४४३९
खगेन्द्र सुब्बा फोमबोहांग शाखा अधिकृत रोजगार शाखा ramdhuni.rojagarsewakendra@gmail.com ९८४२४६१२६२
पुरुषोत्तम ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०७५१११