FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Harsha Lal Chaudhary Sub Engineer Planning Section harshalal@yahoo.com 9852049677
Shantona Bhattarai Kharidar Vital Event Registration Branch shantwona246@gmail.com 9842184833
सुबोध निरौला शाखा अधिकृत योजना शाखा subodhniraula52@gmail.com ९८५११८१४८९
हर्षलाल चौधरी सव.इन्जिनियर योजना शाखा प्रमुख ९८५२०४९६७७
पवन ठाकुर सव.इन्जिनियर घर नक्सा फाँट ९८१४३५५६८५
मुना पोख्रेल ना.सु प्रशासन शाखा alammausam@gmail.com ९८४२०८१०२२
कल्पना कार्की ना.सु शिक्षा शाखा ९८४२०३४५४७
दुर्गेश बि. क. ना.सु जिन्सी शाखा ९८४२०६६०४०
नगेन्द्र पौडेल शाखा अधिकृत स्वास्थ्य शाखा , स्वास्थ्य अधिकृत ९८५२०४१२०२
रजत अग्रवाल इन्जिनियर घर नक्शा शाखा agrawalrajat925@gmail.com ९८०२७०९४८२
दुर्गा प्रसाद पराजुली खरिदार ना प स्वा प्रा , पशु विकास शाखा ९८४२०४७५११
मन्सा चौधरी खरिदार सह लेखापाल, लेखा शाखा ९८४२३४२६१३
ई. सन्तोष शाह इन्जिनियर ९८४९९७७३६७
चिरन्जीवी गौतम अमिन घर नक्शा शाखा ९८०४३३६४१९
बिबेक दाहाल सव. ओभरसियर घर नक्शा शाखा
मोनाश्री आचार्य खरिदार स. म. बि. नि . ९८४२९०५१९८
घनश्याम खतिवडा शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४२१२४५१०
सान्तोना भट्टराई खरिदार राजस्व शाखा ९८४२१८४८८३
तुलसीराम चौधरी शाखा अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८५२०४९७३०
मो. समिम अन्सारी शाखा अधिकृत स्वास्थ्य संयोजक ९८४२१२४४३९