सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यका लागि सिलबन्दी प्रस्तावपत्र मागको सूचना ।

Supporting Documents: