सिपमुलक तालिम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना