FAQs Complain Problems

समयमै कर तिरी सभ्य नागरिककाे परिचय दिअाैँ ।

 अा.व. ०७२\०७३ काे मालपाेत तथा भुमि कर, सम्पति कर र अन्य करहरू समयमै तिरी जरिवाना बाट बचाैँ ।