साप्ताहिक हटिया तथा गुद्री बजारको ठेक्का लगाउने सम्बन्धि १५ दिने सूचना !!!