वडा नं. ६ बक्लौरी स्थित १५ शैयाको अस्पतालको ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

Supporting Documents: