प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना !!!