नदिजन्य पदार्थको आशय सम्बन्धि सूचना !!!

Supporting Documents: