रामधुनी नगरपालिका COVID विरुद्धको खोप लगाएकाहरुको विवरण