कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
सुर्य प्रसाद गौतम कार्यकारी अधिकृत ramdhuni12@gmail.com ९८५२०७५१११
हर्ष लाल चाैधरी सूचना अधिकारी सामािजक विकास शाखा तथा याेजना शाखा प्रमुख harshalal@yahoo.com ९८५२०४९६७७
शान्तोना भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर पंजिकरण शाखा shantwona246@gmail.com ९८४२१८४८३३
दिलिप कुमार चाैधरी खरिदार प्रशासन शाखा वडा सचिव वार्ड. नं. १ dilip@yahoo.com ९८४२०५२०९८
सावित्रा पराजुली खरिदार प्रशासन शाखा वडा सचिव वार्ड. नं. ३ र ४ ९८४२०८५४३२
घनेन्द्र काेर्इराला खरिदार प्रशासन शाखा ghanendra246@yahoo.com ९८४२०३६७३०
र्इश्वरा घिमिरे खरिदार प्रशासन शाखा ९८६२०५४६६८
मन्सा चौधरी सह-लेखापाल लेखा शाखा ९८४२३४२६१३
कमल कुमारी चाैधरी खरिदार पंजीका, सामाजीक सुरक्षा र राजस्व संकलन kamalakumari_c@yahoo.com ९८४२५८४५२६
राजन गौतम अमिन घर नक्सा फाँट gautamrajan35@yahoo.com ९८४३६८३४९६
बुध नारायण चौधरी मुखिया प्रशासन शाखा ९८०४३६०९३७
रविन कुमार ठाकुर सरसफार्इ सहजकर्ता वातावरण शाखा प्रमुख rabinthakur.rt@gmail.com ९८०४३३९२६१
शंकर प्रसाद तिमल्सेना ना.सु सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण शाखा प्रमुख र वार्ड नं. ५ वडा सचिव ९८५२०५२५६५
जितेन्द्र प्रसाद चाैधरी अमिन घर नक्सा फाँट ९८४२४९८९८९
जितेन्द्र प्रसाद साह इन्जिनियर घर नक्सा फाँट jitu402@gmai.com ९८४१३६०४९७
माैसम अालम इन्जिनियर शहरी पुर्वधार विकास शाखा alammausam@gmail.com ९८०२०१०५९२
पवन प्रसाद ठाकुर सव.इन्जिनियर घर नक्सा फाँट pawanth17@gmail.com ९८१४३५५६८५
महेश धिताल सव. ओभरसियर घर नक्सा फाँट dhitalmahesh88@gmail.com ९८०४३२७४३४
विवेक दाहाल सव. ओभरसियर याेजना तथा सामाजिक विकास शाखा bibekdahal460@gmail.com ९८४२३६९८१७
अमित चाैधरी कम्प्युटर अपरेटर याेजना तथा सामाजिक विकास शाखा (नगर सुचना केन्द्र) amit.kumar123.ak84@gmail.com ९८०४०१४९१५
सत्य नारायण चाैधरी कार्यालय सहयोगी संयूक्त वडा कार्यालय वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ९८०६४००७४५
तिरा देवी कार्कि कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४२४१७१७३
शकुन्तला नेपाल–गौतम कार्यालय सहयोगी घर नक्सा फाँट ९८०६०७३९१८
टिरू चाैधरी कार्यालय सहयोगी संयूक्त वडा कार्यालय वडा नं. ३ र ४ ९८४२३७२३३५
अमित चौधरी इन्जिनियर शहरी पुर्वधार विकास शाखा amitchy137@gmail.com ९८४२३४०५९९
Bishnu Kumar Chaudhary कम्प्युटर अपरेटर bishnuchaudhary630@gmail.com 9844423868,9811003610
अशाेक कुमार गिरी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६०७०१२८३
प्रहेज कुमार चाैधरी र्इलेक्ट्रिसियन ९८०७०३२१२०
कमल प्रसाद लामिछाने सवारी चालक ९८४२३७२४६५
मदन कुमार लामा तामाङ्ग सवारी चालक ९८४४३९७२४७
सुरेस मरिक कार्यालय सहयोगी
रामकुमार मरिक स्वीपर
सिता मरिक स्वीपर
उर्मिला मरिक स्वीपर
अाशा चाैधरी सहजकर्ता ९८१५३२५००२