श्री निर्मल अाचार्य र रामधुनी भासि नगरपालिका बिच जग्गा दान गर्ने तथा ग्रहण गर्ने विषयमा सम्पन्न भएको कागज २०७३